BACK TO THE FUTURE

FIBRE SOLUTIONS

Výstavba optickej infraštruktúry

Žiadosti a vyjadrenia k sieťam >>

Vítame Vás na stránke HEIZER OPTIK s.r.o.

Hlavným zameraním spoločnosti HEIZER OPTIK, s.r.o. sú kompletné riešenia optickej infraštruktúry budovanej optickými vláknami s použitím najmodernejších technológií a produktov. Spoločnosť poskytuje služby od návrhu technického riešenia - štúdie, cez vypracovanie projektu až po konečnú realizáciu výstavby siete, jej sprevádzkovanie a následnú správu a servis siete.

Počas svojej niekoľko ročnej pôsobnosti na telekomunikačnom trhu si spoločnosť osvojila a vypracovala vlastné postupy z ktorých neskôr vznikli samostatné špecializované programy s označením Fibre. Pre skvalitnenie, profesionalizáciu a rozšírenie služieb sa niektoré z týchto špecializovaných programov vyčlenili z portfólia činností spoločnosti Heizer Optik, s.r.o. a boli z nich založené samostatné dcérske spoločnosti, ktoré v súčasnosti spolu s materskou spoločnosťou predstavujú skupinu Heizer Optik.
Viac o spoločnosti tu

Hlavné činnosti spoločnosti [ pre zobrazenie kliknite ]

15-ročná história HEIZER OPTIK s.r.o. a jej dcérskych spoločností predstavuje nepretržitý a trvalý zdroj skúseností smerujúcich k odborne profesionálnemu prístupu k optickým vláknam a komponentom zabudovaným v optických sieťach.