Naše kontakty

Spoločnosť HEIZER OPTIK, s.r.o. je od 2.3.2001 zaregistrovaná krajským súdom v Trnave v oddieli sro pod vložkou č.12585/T. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Trhovej Hradskej na Dolnobárskej ceste, v areáli PD, s územne dislokovanou prevádzkou v Bratislave, Hraničná ul.18.

Sídlo spoločnosti: HEIZER OPTIK s.r.o.,
Dolnobárska cesta, areál PD, 930 13 Trhová Hradská
  • Dolnobárska cesta areál PD 930 13 Trhová Hradská

  • info@heizeroptik.eu

  • +421 31 5504 701

  • +421 31 5504 702

  • +421 918 668 414

Prevádzka Bratislava: HEIZER OPTIK, s.r.o.,
Hraničná 18 (AB2, č.d.120), 821 05 Bratislava
  • Hraničná 18 (AB2, č.d.120) 821 05 Bratislava

  • udrzba@heizeroptik.sk

  • +421 2 53 633 684

  • +421 2 53 633 685

  • +421 908 948 800

HEIZER OPTIK, s.r.o.
Sídlo spoločnosti

HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta,
areál PD, 930 13 Trhová hradská
+421 31 5504 701, +421 31 5504 702

Generálny manager
Szabolcs Heizer - Konateľ

HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta,
areál PD, 930 13 Trhová hradská
+421 31 5504 701, +421 31 5504 702

Výkonný riaditeľ
Attila Nagy - Výkonný riaditeľ

HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta,
areál PD, 930 13 Trhová hradská
+421 31 5504 701, +421 31 5504 702

Ekonomické oddelenie
Barnabás Szabo – Ekonomické oddelenie

HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta,
areál PD, 930 13 Trhová hradská
+421 31 5504 701, +421 31 5504 702

Servis sietí
Miroslav Pulc - Servis sietí

HEIZER OPTIK, s.r.o., Hraničná 18, (AB2, č.d.120),
821 05 Bratislava. Email: udrzba@heizeroptik.sk
+421 2 53 633 684, +421 2 53 633 685

Projekt manažér
Michal Pavlovič - Projekt manažér

HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta,
areál PD, 930 13 Trhová hradská
+421 31 5504 701, +421 31 5504 702

Projekt manažér
Ing. Zoltán Kralina - Projekt manažér

HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta,
areál PD, 930 13 Trhová hradská
+421 31 5504 701, +421 31 5504 702

Logistika
Zoltán Nagy – Logistika

HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta,
areál PD, 930 13 Trhová hradská
+421 31 5504 701, +421 31 5504 702

FibreGround, s.r.o. - kontakty

Fibre Ground, s.r.o. - Vedenie spoločnosti
Juraj Parcer - vedenie spoločnosti

Fibre Ground, s.r.o., Hraničná 18,
821 05 Bratislava.
+421 2 53 633 686

Fibre Ground, s.r.o. - Projekt manager
Sídlo spoločnosti

Fibre Ground, s.r.o., Topoľnícka cesta 189/12,
930 13 Trhová hradská.
+421 31 5504 701

FibreComponents, s.r.o. - kontakty

Fibre Components, s.r.o. – obchodný riaditeľ
Szabolcs Heizer – obchodný riaditeľ

Fibre Components, s.r.o., Topoľnícka cesta 189/12,
930 13 Trhová hradská. +421 31 5504 701
Email: info@fibrecomponents.eu

Fibre Components, s.r.o. - Sekretariát
Beata Csóková - Sekretariát

Fibre Components, s.r.o., Topoľnícka cesta 189/12,
930 13 Trhová hradská.
+421 31 5504 701

Fibre Components, s.r.o. - servis Fujikura
Szabolcs Heizer –servis Fujikura

Fibre Components, s.r.o., Topoľnícka cesta 189/12,
930 13 Trhová hradská.
+421 31 5504 701, HOTLINE: +421 905 970 000

Fibre Components, s.r.o. - info
Sídlo spoločnosti

Fibre Components, s.r.o., Topoľnícka cesta 189/12,
930 13 Trhová hradská.
+421 31 5504 701

FibreNet, s.r.o. - kontakty

FibreNet, s.r.o. - technický riaditeľ
Szabolcs Heizer – technický riaditeľ

FibreNet, s.r.o., Topoľnícka cesta 189/12,
930 13 Trhová hradská. +421 31 5504 701

FibreNet, s.r.o. - obchodný riaditeľ
Peter Schaal – obchodný riaditeľ

FibreNet, s.r.o., Topoľnícka cesta 189/12,
930 13 Trhová hradská. +421 31 5504 701