Stručná história a základné referenčné portfólio skupiny Heizer Optik

2001-2003 založenie spoločnosti / obchodné zastúpenie ROMOLD / výstavba optických sietí pre f.ŽSR / f.KISS

2003-2005 výstavba v optických sieťach firiem ŽSR / Bentel (SWAN) / Memorex (INVITEL) / SIRIUS – prvé nasadenie systému SIROCCO v SR / SANET / PROFI-NETWORK mestská prístupová sieť Nitra / obchodné zastúpenie ROMOLD, PRYSMIAN, SAHLINS / výstavba optických trás INVITEL HUNGARIA v Maďarsku

2005-2007 výstavba v optických sieťach firiem GLOBALTEL (SWAN) / INVITEL / GTS / MICRONET / SATRO / lokálna sieť Slovenské cukrovary Sereď / PROFI-NETWORK mestská prístupová sieť Nitra / obchodné zastúpenie ROMOLD, Pirelli, SAHLINS / založenie dcérskej spoločnosti Fibre Net

2007-2008 výstavba v optických sieťach firiem SWAN / ORANGE / T-COM SK / GTS / ŽSR / INVITEL / Heizer TV / lokálna sieť Slovenské cukrovary Sereď / obchodné zastúpenie ROMOLD, Pirelli, SAHLINS / Kábelová televize CZ – česká republika / založenie dcérskej spoločnosti FibreComponents

2008-2009 výstavba v optických sieťach firiem SWAN / T-com SK / INVITEL (PANTEL) / ŽSR / Heizer TV / lokálna sieť Slovenské cukrovary Sereď / obchodné zastúpenie ROMOLD, Pirelli, SAHLINS / Kábelová televize CZ – česká republika / rekonštrukcia opt. siete letisko MRŠ BA / založenie dcérskej spoločnosti Fibre Ground

2009-2010 výstavba a servis v optických sieťach firiem SWAN / T-com SK / PANTEL / ŽSR / Heizer TV / SLOVANET / Optocon technologies / MADNET / lokálna sieť Slovenské cukrovary Sereď / obchodné zastúpenie ROMOLD, Prysmian, SAHLINS / akvizícia spoločnosti Miniservis Slovakia, s.r.o. a následné založenie dcérskej spoločnosti Fibre Service / inštalácie a opravy v metalickej sieti T-com SK /, akvizícia spoločnosti SADTEL Slovakia, a.s. s následným pričlenením k dcérskym spoločnostiam FibreGround a FibreService

2010-2012 výstavba a servis v optických sieťach firiem SWAN / T-com SK / PANTEL / ŽSR / Heizer TV / Optocon technologies / MADNET / SLOVANET / lokálna sieť Slovenské cukrovary Sereď / inštalácie a opravy v metalickej sieti T-com SK / obchodné zastúpenie ROMOLD, Prysmian, SAHLINS, FUJIKURA / výstavba v optických sieťach Kábelová televize CZ – česká republika / práce pre KVG GmbH v sieti T-com DE Nemecko / práce pre SPL Powerlines telecomunication services GmbH v sieti ÖBB Rakúsko / a iné...

2013-2014 výstavba a servis v optických sieťach firiem SWAN / T-com SK / PANTEL / Heizer TV / lokálna sieť Slovenské cukrovary Sereď / výstavba v optických sieťach firiem ŽSR / Optocon technologies / MADNET / SLOVANET / a iné... / inštalácie a opravy v metalickej sieti T-com SK / obchodné zastúpenie ROMOLD, FUJIKURA /výstavba optických trás pre HFC Systems sp. z o.o. v Poľsku / výstavba optických trás v Maďarsku pre Hajdú Kábel Kft. / Belden-Duna Kábel Kft. / Tisza kábel Kft. / Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építő Kft. / montážne práce pre ZweiCom Networks GmbH a Jäckel Datentechnik GmbH Nemecko...

2015-2016 výstavba a servis v optických sieťach firiem SWAN / TurkTelekom (PANTEL) / výstavba v optických sieťach NASES / Heizer TV / Optocon technologies / SATRO / lokálna sieť Slovenské cukrovary Sereď / T-com SK / a iné... / obchodné zastúpenie ROMOLD, FUJIKURA / zriadenie pobočky v Madarsku Heizer Optik, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe / výstavba optických trás v Maďarsku pre Hajdú Kábel Kft. / Tisza kábel Kft. / Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építő Kft. / e-Kábel Zrt. / PSTN Kft. / ...

2017-2018 výstavba a servis v optických sieťach firiem FibreNet / SWAN / T-com SK / Türk Telekom International SK (PANTEL) / SATRO / Profi - NETWORK / lokálna sieť Slovenské cukrovary Sereď / a iné... / obchodné zastúpenie ROMOLD, FUJIKURA / optické práce riadiaca plošina veterných elektrární pre Atos Convergence Creators GmbH v Holandsku / výstavba optických trás v Maďarsku pre e-Kábel Zrt. / FOLIO R Kft. / ...